Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych dla absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej


Uwaga! Rekrutacji ciąg dalszy!

Na stronie: wyniki.edu.pl możesz sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty.


Od 4 lipca do 11 lipca 2022 r. godz. 1500 masz możliwość zmiany listy preferencji. Instrukcja znajduje się tutaj.

8 lipca 2022 r. odbierz u nas zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Od 8 lipca do 12 lipca 2022 r. godz. 1500 dostarcz (TYLKO do szkoły pierwszego wyboru) dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz - w zależności od szkoły - dyplomy i zaświadczenia potwierdzające szczególne osiągnięcia wypisane na Twoim świadectwie).

19 lipca 2022 r. publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 19 lipca godz. 1200 do 22 lipca 2022 r. godz. 1200 potwierdzenie woli podjęcia nauki - dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty do szkoły do której się zakwalifikowałeś.

25 lipca 2022 r. publikacja list osób przyjętych do szkół.

Powodzenia:)


Uwaga! Obok link do webinaru dot. korzystania z systemu naboru elektronicznego! Kliknij tutaj

Informujemy, że w tym roku szkolnym elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. godz. 1200.

Należy:

1. Wejść na stronę: lodzkie.edu.com.pl

2. Zalogować się (przycisk Zaloguj w prwym górnym rogu) na swoje konto za pomocą otrzymanego w szkole loginu i hasła.

3. Po lewej stronie na zielonym menu wybrać Wniosek, i trochę po prawej Modyfikuj wniosek.

4. Uzupełnić dane (adres zamieszkania, kontakt!, dane rodziców/opiekunów !...)

  UWAGA! jeżeli we wniosku wpiszecie dane obojga rodziców, to obydwoje rodziców muszą podpisać wniosek, czyli jeżeli nie macie możliwości uzyskania podpisu któregoś z rodziców to należy we wniosku zaznaczyć Brak danych.

5. Wybrać maksymalnie 3 szkoły, do których planujecie się dostać.

6. Wybrać klasy, do których chcielibyście się dostać.

  UWAGA! Nie jest ważna kolejność szkół! Ważna jest kolejność klas!   Klasa, do której chcielibyście się dostać w pierwszej kolejności powinna być wybrana jako pierwsza !!!

Wprowadzone dane możecie modyfikować dowolną ilość razy...

7. Po wprowadzeniu i zweryfikowaniu wszystkich danych należy ze swojego konta wydrukować podanie, podpisać przez siebie oraz rodzica/opiekuna / rodziców/opiekunów i DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY, W KTÓREJ KLASA ZOSTAŁA WYBRANA JAKO PIERWSZA NA LIŚCIE PREFERENCJI. Po zweryfikowaniu danych znajdujących się na podaniu, szkoła pierwszego wyboru zatwierdzi wprowadzone przez Ciebie dane. W tym momencie zakończy się pierwsza część rekrutacji i zablokowana zostanie możliwość modyfikacji danych.

  Istnieje również możliwość wysłania podania elektronicznie podpisując je profilem zaufanym przez rodzica/opiekuna / rodziców/opiekunów.

Ostateczny termin wprowadzania danych przez uczniów, wydruku podań oraz dostarczenie ich do szkoły pierwszego wyboru 17 maja 2022 r. o godz. 1200!

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz terminiów składania dokumentów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi: Rekrutacja 2022/2023.

Powodzenia :)