Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych dla absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej
Uwaga! 13 maja 2021 r. o godz. 1700 webinar dot. korzystania z systemu naboru elektronicznego!

Informacje: Kliknij tutaj

Link do transmisji na Youtubie: Kliknij tutaj
Informujemy, że w tym roku szkolnym elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. godz. 1500.

Należy:

1. Wejść na stronę: lodzkie.edu.com.pl

2. Zalogować się (przycisk Zaloguj w prwym górnym rogu) na swoje konto za pomocą otrzymanego w szkole loginu i hasła.

3. Po lewej stronie na zielonym menu wybrać Wniosek, i trochę po prawej Modyfikuj wniosek.

4. Uzupełnić dane (adres zamieszkania, kontakt!, dane rodziców/opiekunów !...)

  UWAGA! jeżeli we wniosku wpiszecie dane obojga rodziców, to obydwoje rodziców muszą podpisać wniosek, czyli jeżeli nie macie możliwości uzyskania podpisu któregoś z rodziców to należy we wniosku zaznaczyć Brak danych.

5. Wybrać maksymalnie 3 szkoły, do których planujecie się dostać.

6. Wybrać klasy, do których chcielibyście się dostać.

  UWAGA! Nie jest ważna kolejność szkół! Ważna jest kolejność klas!   Klasa, do której chcielibyście się dostać w pierwszej kolejności powinna być wybrana jako pierwsza !!!

Wprowadzone dane możecie modyfikować dowolną ilość razy...

7. Po wprowadzeniu i zweryfikowaniu wszystkich danych należy ze swojego konta wydrukować podanie, podpisać przez siebie oraz rodzica/opiekuna / rodziców/opiekunów i DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY, W KTÓEJ KLASA ZOSTAŁA WYBRANA JAKO PIERWSZA NA LIŚCIE PREFERENCJI. Po zweryfikowaniu danych znajdujących się na podaniu, szkoła pierwszego wyboru zatwierdzi wprowadzone przez Ciebie dane. W tym momencie zakończy się pierwsza część rekrutacji i zablokowana zostanie możliwość modyfikacji danych.

Ostateczny termin wprowadzania danych przez uczniów, wydruku podań oraz dostarczenie ich do szkoły pierwszego wyboru 21 czerwca 2021 r. o godz. 1500!

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz terminiów składania dokumentów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi: Rekrutacja 2021/2022.

Powodzenia :)